02-11-2020

De Maasduinen op weg naar een Nationaal Park nieuwe stijl

Het denken over nationale parken in Nederland is flink in beweging. Ons bureau is op allerlei manieren betrokken bij het geven van inhoud aan de nationale parken ‘nieuwe stijl’. Ze krijgen daardoor veel meer betekenis: voor de regionale economie, de natuur en voor het cultuurlandschap.

Een van de nationale parken waarbij we betrokken zijn is Nationaal Park De Maasduinen, een 20 kilometer lang rivierduinencomplex langs de Maas in Noord-Limburg. Water, wind en mensen hebben in de loop van de geschiedenis een buitengewoon uniek landschap gevormd met bossen, heidevelden, zandverstuivingen, vennen en talloze cultuurhistorische verhalen.

"Door expliciet de omgeving erbij te betrekken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijk extra draagvlak."

In opdracht van de samenwerkende organisaties in Noord-Limburg werken wij aan een Beheer- en Inrichtingsplan voor het huidige Nationaal Park Maasduinen en maken we een ontwikkelvisie waarbij we kijken naar een brede schil rondom het huidige Nationaal Park. Door expliciet de omgeving erbij te betrekken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijk extra draagvlak. Dit plan kan daarom worden beschouwd als een eerste bouwsteen voor de verdere uitwerking in het traject voor het Nationaal Park nieuwe stijl.