02-11-2020

De Maasduinen op weg naar een Nationaal Park nieuwe stijl

Strootman Landschapsarchitecten is op verschillende manieren betrokken bij nationale parken. Zo maakten we voor NP Drentsche Aa o.a. een landschapsvisie en een beheer- en inrichtingsplan voor Strubben Kniphorstbosch. Voor Grenspark de Kalmthoutse Heide maakten we een landschapsbiografie. Deze vormt de basis voor verdere visievorming als kandidaat Nationaal Park Vlaanderen en voor het streven naar de Nieuwe Standaard Nationale Parken. Voor NP de Sallandse Heuvelrug deden we een ontwerpende verkenning naar de opgaven die er in het gebied spelen. Wij vinden het belangrijk om vanuit onze kennis en ontwerpkracht bij te dragen aan nationale parken ‘nieuwe stijl’  en deze van betekenis en meerwaarde te laten zijn voor huidige en toekomstige generaties. In deze ontwikkeling liggen kansen voor de regionale economie, de natuur en voor het cultuurlandschap.

Een van de nationale parken waarbij we betrokken zijn is Nationaal Park De Maasduinen, een 20 kilometer lang rivierduinencomplex langs de Maas in Noord-Limburg. Water, wind en mensen hebben in de loop van de geschiedenis een buitengewoon uniek landschap gevormd met bossen, heidevelden, zandverstuivingen, vennen en talloze cultuurhistorische verhalen.

"Door expliciet de omgeving erbij te betrekken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijk extra draagvlak."

In opdracht van de samenwerkende organisaties in Noord-Limburg werkten wij aan een Beheer- en Inrichtingsplan voor het huidige Nationaal Park Maasduinen en maakten we een ontwikkelvisie waarbij we keken naar een brede schil rondom het huidige Nationaal Park. Door expliciet de omgeving erbij te betrekken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijk extra draagvlak. Dit plan kan daarom worden beschouwd als een eerste bouwsteen voor de verdere uitwerking in het traject voor het Nationaal Park nieuwe stijl.