Berno Strootman

Directeur / landschapsarchitect
berno@strootman.net
LinkedIn

Het mooie van ons vak is dat het nooit verveelt en dat je kunt blijven leren, elke dag. Voor mij hangt alles met alles samen - ik ben bij uitstek een verbinder. Ik heb inmiddels alle uithoeken van de landschapsarchitectuur gezien, van het ontwerpen van een tuin en een brug tot het adviseren van onze regering over ruimtelijke kwaliteit in mijn rol als Rijksadviseur voor het Landschap.

'Schoonheid en de liefde voor de natuur zijn voor mij belangrijk in het leven'

 Ik ben heel nieuwsgierig en leer graag nieuwe dingen. Daarom vind ik het erg fijn om samen te werken met mensen uit andere vakgebieden. Schoonheid en de liefde voor natuur zijn voor mij belangrijk in het leven. ‘Mooie dingen maken met leuke mensen’ was daarom voor mij een van de drijfveren om in 2002 het bureau te starten. Het is fijn om te zien dat het bureau is geworden tot wat het is: een mooie club gedreven professionals met heel veel plezier in hun werk.  

Mijn projecten

Nederland Veganland?

Toekomstvisie landgoeddorp Vilsteren

Gebiedsbiografie NOVEX-gebied regio Zwolle

Agroforestry + 1 = 3

Landgoed Twickel

Landschaps-ontwikkelingsplan Twickel

Zeven bruggen voor Twickel

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

Groenplan Groningen

Naar een Ontspannen Nederland

Een nieuwe visie en ontwikkelplan voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Belvedères Nationaal Park Drentsche Aa

Naar een Ontspannen Groningen

Integraal ruimtelijk perspectief A7-corridor Groningen - Midden-Groningen

Nieuw landgoed Verboom

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Agrarische kaart Flevoland

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

CRa-advies Panorama Nederland

Boer doet leven - portretten van landschapsboeren

CRa-advies Naar een new deal voor boer en maatschappij

Woodland garden Kerckebosch

CRa-advies Bossenstrategie

CRa-advies Via Parijs

Twickel – Overpark

Rondweg Delden – Twickel

Landschapspark Pauwels

Schetsontwerp voor de herinrichting van de Binnenrotte Rotterdam

Inrichtings- en beheerplan Strubben Kniphorstbosch

Inrichtings- en beheerplan Balloërveld

De aanhechting van Assen op het Drentsche Aa-gebied

Visie voor Berkel tussen Borculo en Lochem

Centrumplan Emmeloord

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Gebiedsagenda Maasoeverpark

Kroonjuwelen van Bronckhorst in kaart gebracht om toekomst veilig te stellen

Bruggen landgoed Scherpenzeel

Oorlogsmonument Anloo

Landschappelijk raamwerk Westflank Haarlemmermeer

Tuin Op Houten

Nieuw ontwerp Stakenkamp Oldenzaal verbindt park met omgeving

Stedenbouwkundig plan Heiloo Zandzoom met landschappelijke vensters

Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

Het Nieuwe Landgoed Ede: wonen in een tuinpark

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Ontwerp nieuwe terp Keyserkerk Middenbeemster

Masterplan en VO Wieringerrandmeer

Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Landschapsvisie noordelijke Maasvallei

Toeristische visie Noordoost Brabant

Ontwikkelingsvisie voor het landschap Zuidwest Fryslân

Spoorbeeld - visie

Entree van Ugchelen

Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Landschappelijke inpassing ontwikkelingen Losser Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Nieuw landgoed De Wilddobbe

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Nieuw dorp Dantumadeel

Dorps wonen aan Limmense linten

Twee structuurvisies Luchthaven Twente

Landschapsontwerp voor Marker Wadden

Bosontwerp Dorst + Follies

Visie inpassing Noorder Dierenpark te Emmen

Stadsboulevard Assen

Ontwerpvoorstellen havenkanalen Goeree-Overflakkee

Landschapspark De Zendersche Esch

Heiloo Zuiderloo

Begraafplaats De Boskamp Assen

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Deltaplan Hoge Zandgronden: ontwerpende verkenning zoetwateroplossingen

Chaumont - een muzikale tuin

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

Binnenhoven voor de Eusebiushof

De rivier als Getijdenpark Rotterdam

Landgoed de Oosterhof Rijssen

Ruimtelijke visie en landschapsontwikkelingsplan Bloemendalerpolder / Weespersluis

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Cultuurhistorie inspiratie voor natuurontwikkeling en watersystemen in de Langstraat

Veen en landbouw: ruimtelijke perspectieven Laag Holland

Ontwerpend onderzoek rondweg Borne Zenderen

Principes voor ontwikkeling nieuwe erven op historisch landgoed Singraven

Strategische verkenning drinkwatervoorziening Overijssel

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

Ontwerp buitenruimte stadsvernieuwing Amsterdam: Bekkerslocatie